هر آنچه می خواهید در دستان شماست

هر آنچه می خواهید در دستان شماست

ما با نیازهای شما زندگی کرده ایم !

آنچه ذهن شما را در خصوص نگهداری و تعیرات مشغول کرده راه کارهایی دارد که طی برنامه های سازمان یافته محقق خواهد . از آنچه موجب شکست سازمان های می شود آگاهی داریم و نیازمندی های شما را بعد از بررسی و تحلیل به صورت پروژه ای دست یافتی مطرح خواهیم کرد. در ذیل به برخی از نکات در خصوص شکست سازمان ها در پیاده سازی نت اشاره می شود :

-عدم تخصیص نگهداری و تعمیرات

این مشکل وقتی به وجود می‌آید که شرح وظایف شفاف و نقش اصلی نت توسط سازمان درک نشده است. سازمان تصور می‌کند که نت تنها یک «شیطان لازم» است یا تنها یک هزینه‌ساز سربار مجموعه است و بیشتر به سمت نت واکنش گرا حرکت خواهد نمود.

درصورتی‌که نت در یک سازمان حکم یک عملیات دارای ارزش‌افزوده را دارا است.

در این‌گونه سازمان‌های نت، نیاز شدید به آموزش درزمینهٔ تفاوت نوع مدیریت و درک کامل نت وجود دارد تا اینکه درک کامل و میل کامل در به‌کارگیری  نت فراگیر و تأثیر کاربرد آن در سودآوری سازمان به وجود آمده و «بهترین کارایی» زمانی رخ می‌دهد که CMMS به‌صورت درست و کامل مورداستفاده قرار داده شود.

۲-به‌کارگیری ناقص یا ضعیف

این مشکل در سازمان‌هایی که درک درستی از هزینه‌های به‌کارگیری CMMS را ندارند رخ می‌دهد. در کل هزینه خرید نرم‌افزار CMMS، بین  تا  کل هزینه‌های به‌کارگیری است.

درصورتی‌که بودجه کافی برای به‌کارگیری وجود نداشته باشد، گردآوری اطلاعات و آموزش و کاربر نهایی که با نرم‌افزار کار خواهد کرد، حذف می‌گردد. سازمان تصور می‌کند که کارکنان می‌توانند دریابند چگونه با نرم‌افزار کار کنند و در پایان، مسئول خرید می‌گوید: کاربرد آن بسیار ساده است. سازمان همچنین تصور می‌کند که تکنسین‌ها به سهولت می‌توانند هم‌زمان باکار، به گردآوری اطلاعات نیز مشغول باشند درصورتی‌که چنین چیزی هرگز مقدور نیست؛ بنابراین CMMS در سطح پایین‌تری مورداستفاده بوده و کاربرد آن با شکست روبرو است.

درنتیجه بازگشت سرمایه‌گذاری در CMMS هرگز درک نخواهد شد.

۳-ترکیب نامنظم در سیستم مکانیزه مدیریت نت

این مشکل نرم‌افزاری است و مربوط به کمپانی فروش نرم‌افزار است که قادر نبوده تا این سیستم را به‌طور صحیح طراحی کند.

سیستم به‌طور منظم داده‌های بین درخواست کار، انبارها و ظرفیت کار را جمع‌آوری نمی‌کند. ازآنجاکه این نوع سامانه‌های ناقص بر اساس بودجه طراحی نمی‌شوند و شروط لازم را ندارند لذا پشتیبانی مضاعف امور دفتری موردنیاز است. درنتیجه سیستم مدیریت نت شکست خواهد خورد. قبل از خرید هر سیستم مدیریت نت از مشتری باید در خصوص نوع و روال کار او سؤال شود. عملکرد سیستم بایستی همیشه پیش از خرید تائید گردد. در غیر این صورت، مشکل دیگری رخ می‌دهد.

۴-عدم پذیرش کافی توسط سازمان

این بحث مربوط به عدم پذیرش توسط سازمان است نه واحد نت. بعضی مواقع نت تنها به‌عنوان ابزار موردنیاز واحد نت دیده می‌شود و نه به‌عنوان ابزار سازمان جهت مدیریت تجهیزات. در بعضی فرهنگ‌ها این سیستم فقط به‌عنوان سیستم مدیریت اطلاعات تجهیزات دیده می‌شود که منحصراً به نگهداری تمرکز می‌کند  و نه بر مدیریت. این دیدگاه نظریه نت تنها سیستم نگهداری نیست بلکه سیستم سازمان‌دهی است را تقویت می‌کند. درصورتی‌که سازمان ارزش نت را درک نکند نمی‌تواند فواید آن را دریافت کند. این مشکل از طریق آموزش ارزش‌های یک سیستم نت خوب و تجمیع داده‌ها رفع خواهد شد.

 

Post Media Link

مینا زمانی کارشناس نت